ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/8/27
ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ  ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠮᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ